Датчики

Введення даних

Блок "Starte jedes mal" ("Запускати щоразу")

Блок "Starte jedes mal" дозволяє запускати програму при виконанні будь-якої умови. Тобто він працює аналогічно розгалуженню, але виконується не одноразово, а щоразу, коли виконується умова, протягом усього прогону програми. Блок "Starte jedes mal":

image-1623613328262.png

Є скороченням наступної конструкції:

image-1638372436179.png

В блок "Starte jedes mal" категорії "Eingaben" ("Введення даних") можна ввести всі умови цієї категорії.

Вказівка: сегмент програми всередині блоку "Starte jedes mal" повинен бути максимально коротким і не повинен містити блокуючі виклики або нескінченні цикли, щоб ця частина програми виконувалася швидко.

Клавіша

image-1623679995498.03.59.png

Клавіша — це цифровий датчик, що розрізняє стани «Струм тече» і «Струм не тече». При цьому те, що тече струм чи ні, залежить як від кабельної розводки, так і від того, чи натиснута клавіша. Отже, клавішу можна використовувати двома різними способами:

image-1623592536466.48.54.png

  1. Як «нормально розімкнутий контакт»: приєднані контакти 1 та 3. Клавіша натиснута: струм тече. Клавіша не натиснута: струм не тече.
  2. Як «нормально замкнутий контакт»: приєднані контакти 1 та 2. Клавіша натиснута: струм не тече. Клавіша не натиснута: струм тече
Викликати

За допомогою hole Mini-Taster Status (отримати статус міні-клавіші) можна дізнатися, чи тече струм через клавішу. Якщо струм тече, повертається значення 1, якщо ні – 0.

 
Запитати

Щоб дізнатися, чи є клавіша в певному стані, використовуй блок ist Taster … (клавіша є …). У випадаючому меню (маленький трикутник), можна вибрати стан, запит про який надсилається. Цей блок можна використовувати як умову.

Ультразвуковий датчик

image-1623680004750.04.35.png

Ультразвуковий датчик використовується для вимірювання відстаней.

Викликати

За допомогою hole Ultraschallsensor Abstand (отримати відстань ультразвукового датчика) можна дізнатися, наскільки віддалений датчик від найближчого предмета. Відстань повертається у см.

Запитати

Щоб дізнатися, чи знаходиться датчик на певній відстані від найближчого предмета, використовуй блок ist Ultraschallsensor Abstand … (ультразвуковий датчик знаходиться на відстані …). У випадаючому меню (маленький трикутник) можна вибрати спосіб порівняння виміряної відстані з введеним значенням (<, ≤, =, ≠, ≥, >) . Еталонне значення вводиться в числове поле в кінці блоку. Цей блок можна використовувати як умову. У прикладі двигун зупиняється, якщо виміряна відстань менше ніж 2 см.

image-1623613535924.png

Датчик кольору

image-1623680014794.04.56.png

Датчик кольору випромінює червоне світло та вимірює кількість відбитого світла. В залежності від інтенсивності відображення датчик кольору повертає значення в діапазоні від 0 до 2000. Він добре підходить для розпізнавання попередньо відкаліброваних кольорів.

Викликати

За допомогою hole Farbsensor Wert (отримати значення датчика кольору) можна дізнатися, наскільки інтенсивно та чи інша поверхня відбиває світло.

Запитати

Щоб дізнатися, чи є  перед датчиком ​​певний колір, використовуйте блок ist Farbsensor Wert … (датчик кольору має значення …). У випадаючому меню (маленький трикутник), можна вибрати спосіб порівняння виміряного значення кольору з введеним значенням (<, ≤, =, ≠, ≥, >) . Еталонне значення вводиться в числове поле в кінці блоку. Цей блок можна використовувати як умову. У прикладі двигун зупиняється, якщо виміряне значення кольору менше 1000.

image-1623612093355.png

ІЧ-датчик слідів

image-1623680023473.04.45.png

Інфрачервоний датчик слідів - це цифровий датчик, що розпізнає чорний слід на білому тлі та працює на відстані 5-30 мм від фону.

Викликати

Якщо  hole  IR-Spursensor Status (отримати статус ІЧ-датчика слідів) поверне Вам значення 0, це означає, що датчик не виявив слід. Якщо датчик виявив слід, поверненим значенням буде 1.

Запитати

Щоб дізнатися, чи знайшов ІЧ-датчик слід, треба порівняти поточний статус сліду з 0 або 1. Для цього підходить блок ist IR-Spursensor Status [] … (ІЧ-датчик слідів має статус [] ...) . У виподаючому меню (маленький трикутник), можна вибрати спосіб порівняння статусу сліду з введеним значенням (<, ≤, =, ≠, ≥, >). Еталонне значення вводиться в числове поле в кінці блоку. Цей блок можна використовувати як умову. У прикладі двигун зупиняється, якщо статус сліду дорівнює 0.

image-1623612106503.png

Фототранзистор

image-1623680417014.17.52.png

Фототранзистор – це цифровий датчик, що розрізняє світло та темряву

Викликати

Якщо hole Fototransistor Status (отримати статус фототранзистора) поверне Вам значення 0, це означає, що датчик не виявив світло. Якщо датчик виявив достатньо світла, поверненим значенням буде 1.

Запитати

Щоб дізнатися, що виявив фототранзистор (світло чи темряву), треба порівняти статус освітленості з 0 або 1. Для цього підходить блок ist Fototransistor Status [] (Фототранзистор має статус []). У випадаючому меню (маленький трикутник) можна вибрати стан, запит про який надсилатиметься, а саме світле або темне.

image-1623844705358.57.11.png

Фототранзистор можна використовувати у фоторелейній завісі, як у цій моделі.

Фоторезистор

image-1623680434602.04.18.png

Опір фоторезистора зменшується зі зростанням освітленості. Таким чином, значення, яке видається фоторезистором, є мірилом освітленості.

Викликати

За допомогою hole Fotowiderstand Wert (отримати статус фоторезистора) Ви можете дізнатися, наскільки світло у тому чи іншому місці. Чим менше видане значення, тим світліше.

Запитати

Щоб дізнатися, чи виміряв фоторезистор певне значення освітленості, використовуй блок ist Fotowiderstand Wert [] … (фоторезистор має значення [] ...). У випадаючому меню (маленький трикутник), можна вибрати спосіб порівняння значення освітленості з введеним значенням (<, ≤, =, ≠, ≥, >). Еталонне значення вводиться в числове поле в кінці блоку. Цей блок можна використовувати як умову. У прикладі двигун зупиняється, якщо значення освітленості менше 3000.

image-1623612126447.png

NTC - Резистор

image-1623680448576.05.31.png

NTC - Резистор– це небінарний температурний датчик. Його електричний опір зменшується зі зростанням температури, і тому є мірилом температури.

Викликати

За допомогою hole NTC-Widerstand [] (отримати NTC резистор []) Ви можете дізнатися або значення опору або розраховану по ньому температуру. Повернене значення вибирають у випадаючому меню (маленький трикутник).

Запитати

Щоб дізнатися, чи виміряв резистор з негативним ТКС певне значення, використовуй блок ist NTC-Widerstand [] [] … (NTC резистор має [] [] ...) У випадаючому меню (маленький трикутник) можна вибрати, що порівнюється і який оператор порівняння при цьому використовується. Еталонне значення вводиться в числове поле в кінці блоку. Цей блок можна використовувати як умову. У прикладі двигун зупиняється якщо температура нижче 20.

image-1623612134832.png

Лічильник

image-1623684174534.40.14.png

Двигун з енкодером можна використовувати як лічильник. При цьому рахується число обертів цього двигуна, причому не тільки коли обертається він сам як двигун, але і коли він наводиться в рух механічним способом ззовні.

Блок "Starte jedes mal" ("Запускати щоразу")

Блок "Starte jedes mal" дозволяє запускати програму при виконанні будь-якої умови. Тобто він працює аналогічно розгалуженю, але виконується не одноразово, а щоразу, коли виконується умова, протягом усього прогону програми. Блок "Starte jedes mal":

image-1623684422356.25.07.png

Є скороченням наступної конструкції:

image-1638372436179.png

У блок Starte jedes mal категорії Zähler (лічильник) можна ввести всі умови цієї категорії.

Вказівка: сегмент програми всередині блоку "Starte jedes mal" повинен бути максимально коротким і не повинен містити блокуючі виклики або нескінченні цикли, щоб ця частина програми виконувалася швидко.

Викликати

За допомогою hole Zähler Wert (отримати значення лічильника) Ви можете отримати показання лічильника.

Запитати

Щоб дізнатися, чи нарахував лічильник певне значення, використовується блок

image-1623684214512.png

У випадаючому меню (маленький трикутник), можна вибрати спосіб порівняння показання з введеним значенням (<, ≤, =, ≠, ≥, >).

Скидання

При виконанні блоку setze Zähler zurück (скинути лічильник) лічильник обнуляється.

I2C

Блок "Starte jedes mal" ("Запускати щоразу")

Блок "Starte jedes mal" дозволяє запускати програму при виконанні будь-якої умови. Тобто він працює аналогічно розгалуженню, але виконується не одноразово, а щоразу, коли виконується умова, протягом усього прогону програми. Блок "Starte jedes mal":

image-1623699269854.33.13.png

Є скороченням наступної конструкції:

image-1638372436179.png

У блок "Starte jedes mal" категорії "I2C" можна ввести всі умови цієї категорії.

Вказівка: сегмент програми всередині блоку "Starte jedes mal" повинен бути максимально коротким і не повинен містити блокуючі виклики або нескінченні цикли, щоб ця частина програми виконувалася швидко.

Комбінований датчик

image-1623698066081.05.44.png

Комбінований датчик поєднує три функції: датчик прискорення, гіроскоп, датчик-компас.

Датчик прискорення

Викликати

За допомогою hole Kombisensor Beschleunigung in [] (отримати від комбінованого датчика прискорення в []) Ви отримаєте значення прискорення в одному з просторових напрямків. Потрібний просторовий напрямок вибирається в випадаючому меню (маленький трикутник). Прискорення наводиться в g.

Запитати

Щоб дізнатися, чи виміряли певне прискорення, використовуйте блок ist Kombisensor Beschleunigung in [] [] … (комбінований датчик визначив прискорення в [] [] …). У випадаючому меню (маленький трикутник) можна вибрати спосіб порівняння прискорення з введеним значенням (<, ≤, =, ≠, ≥, >) і просторовий напрямок, запит про який надсилатиметься. Еталонне значення вводиться в числове поле в кінці блоку. Цей блок можна використовувати як умову. У прикладі двигун зупиняється, якщо прискорення у бік x більше 10.

image-1623698042461.png

Гіроскоп

Викликати

За допомогою hole Kombisensor Rotation in [] (отримати від комбінованого датчика обертання []) Ви отримаєте значення обертання в одному з просторових напрямків. Потрібний просторовий напрямок вибирається в випадаючому меню (маленький трикутник). Обертання наводиться в °/с

Запитати

Щоб дізнатися, чи виміряна певна кутова швидкість, використовуйте блок ist Kombisensor Rotation in [] [] … (комбінований датчик визначив обертання в [] [] …). У випадаючому меню (маленький трикутник) можна вибрати спосіб порівняння обертання з введеним значенням (<, ≤, =, ≠, ≥, >) та просторовий напрямок, запит про який надсилатиметься. Еталонне значення вводиться в числове поле в кінці блоку. Цей блок можна використовувати як умову. У прикладі двигун зупиняється, якщо обертання у напрямку x більше 10.