Skip to main content

ROBO Pro Coding (UA)

Загальна інформація про використання продукту

Виконавчі елементи

Датчики

Обробка

Умови

Умовні інструкції необхідні програмування. Вони дозволяють сформулювати відмінкові диференціації,...

Логіка

Булева логіка - це проста математична система з двома значеннями: істинний неправильний Ло...

Петлі

Область «Контролер» містить блоки, що управляють виконанням інших блоків, розміщених усередині ни...

Математика

Блоки категорії математики використовуються для активації обчислень. Результати обчислень можна в...

Тексти

Тексти Приклади текстів: «Річ 1» «12. Березень 2010» «» (порожній текст) Текст може містити л...

Списки

Як і в повсякденній мові, ROBO Pro Coding список являє собою впорядкований набір елементів, таких...

використання

Категорія використання містить блоки наступного типу в ROBO Pro Coding: Вибір кольору Чекати ...

Змінні

Ми використовуємо термін змінна так само, як він використовується в математиці та інших мовах про...

Функції

Функції використовуються для повторного використання частин коду і таким чином забезпечують всеос...