Skip to main content

Функції

Функції використовуються для повторного використання частин коду і таким чином забезпечують всеосяжну структуру коду. Якщо ви завершите функціональний блок, у меню «Функції» з'явиться новий блок з тим самим ім'ям, що й цей функціональний блок. Тепер можна просто вставити блок із назвою функції в основну програму. При запуску програми цей блок призведе до коду однойменної функції і обробить цей код.

Проста функція

Ви можете використовувати простий функціональний блок для створення функції з ім'ям, введеним у текстовому полі. Ця функція може містити будь-яку кількість змінних, які додаються символом шестерні. Ця функція aging додає 1 до змінної age:

Bild1_d.PNG

Потім цю функцію можна використовувати в основній програмі:

image-1623591778258.png

Функція зі значенням, що повертається

Цей блок дозволяє створити функцію зі значенням, що повертається. Потім значення, що повертається, можна використовувати в основній програмі. Ось приклад:

Bild3_d.PNG