Skip to main content

I2C

Блок "Starte jedes mal" ("Запускати щоразу")

Блок "Starte jedes mal" дозволяє запускати програму при виконанні будь-якої умови. Тобто він працює аналогічно розгалуженню, але виконується не одноразово, а щоразу, коли виконується умова, протягом усього прогону програми. Блок "Starte jedes mal":

image-1623699269854.33.13.png

Є скороченням наступної конструкції:

image-1638372436179.png

У блок "Starte jedes mal" категорії "I2C" можна ввести всі умови цієї категорії.

Вказівка: сегмент програми всередині блоку "Starte jedes mal" повинен бути максимально коротким і не повинен містити блокуючі виклики або нескінченні цикли, щоб ця частина програми виконувалася швидко.

Комбінований датчик

image-1623698066081.05.44.png

Комбінований датчик поєднує три функції: датчик прискорення, гіроскоп, датчик-компас.

Датчик прискорення

Викликати

За допомогою hole Kombisensor Beschleunigung in [] (отримати від комбінованого датчика прискорення в []) Ви отримаєте значення прискорення в одному з просторових напрямків. Потрібний просторовий напрямок вибирається в випадаючому меню (маленький трикутник). Прискорення наводиться в g.

Запитати

Щоб дізнатися, чи виміряли певне прискорення, використовуйте блок ist Kombisensor Beschleunigung in [] [] … (комбінований датчик визначив прискорення в [] [] …). У випадаючому меню (маленький трикутник) можна вибрати спосіб порівняння прискорення з введеним значенням (<, ≤, =, ≠, ≥, >) і просторовий напрямок, запит про який надсилатиметься. Еталонне значення вводиться в числове поле в кінці блоку. Цей блок можна використовувати як умову. У прикладі двигун зупиняється, якщо прискорення у бік x більше 10.

image-1623698042461.png

Гіроскоп

Викликати

За допомогою hole Kombisensor Rotation in [] (отримати від комбінованого датчика обертання []) Ви отримаєте значення обертання в одному з просторових напрямків. Потрібний просторовий напрямок вибирається в випадаючому меню (маленький трикутник). Обертання наводиться в °/с

Запитати

Щоб дізнатися, чи виміряна певна кутова швидкість, використовуйте блок ist Kombisensor Rotation in [] [] … (комбінований датчик визначив обертання в [] [] …). У випадаючому меню (маленький трикутник) можна вибрати спосіб порівняння обертання з введеним значенням (<, ≤, =, ≠, ≥, >) та просторовий напрямок, запит про який надсилатиметься. Еталонне значення вводиться в числове поле в кінці блоку. Цей блок можна використовувати як умову. У прикладі двигун зупиняється, якщо обертання у напрямку x більше 10.

image-1623698247608.16.22.png

Датчик-компас

Викликати

За допомогою hole Kombisensor Magnetfluss in [] (отримати від комбінованого датчика магнітний потік у []) Ви отримаєте значення магнітного потоку в одному з просторових напрямків. Потрібний просторовий напрямок вибирається в випадаючому меню (маленький трикутник). Магнітний потік наводиться у мкТл.

Запитати

Щоб дізнатися, чи було виміряно певний магнітний потік, використовуйте блок ist Kombisensor Magnetfluss in [] [] … (комбінований датчик визначив магнітний потік в [] [] …). У випадаючому меню (маленький трикутник) можна вибрати спосіб порівняння магнітного потоку з введеним значенням (<, ≤, =, ≠, ≥, >) та просторовий напрямок, запит про який надсилатиметься. Еталонне значення вводиться в числове поле в кінці блоку. Цей блок можна використовувати як умову. У прикладі двигун зупиняється, якщо магнітний потік у бік x більше 10.

image-1623688475892.30.53.png

Датчик стану довкілля

image-1623698078892.05.11.png

Датчик стану навколишнього середовища поєднує чотири функції: датчик якості повітря, датчик вологості повітря, барометр і термометр.

Датчик якості повітря

Викликати

За допомогою блоку hole Umweltsensor Luftqualität als [] (отримати від датчика стану навколишнього середовища якість повітря у вигляді []) можна виміряти якість повітря. У випадаючому меню (маленький трикутник) можна вибрати спосіб повернення якості повітря: у вигляді числового значення (від 0 до 500) або у вигляді тексту

Запитати

Щоб дізнатися, чи було виміряно певну якість повітря, використовуйте блок ist Umweltsensor Luftqualität []... (датчик стану навколишнього середовища визначив якість повітря []...). У випадаючому меню (маленький трикутник) можна вибрати спосіб порівняння якості повітря з введеним значенням (<, ≤, =, ≠, ≥, >). Еталонне значення вводиться в числове поле кінці блоку. Цей блок можна використовувати як умову. У прикладі двигун зупиняється, якщо якість повітря вища за 10.

image-1623698959786.png

Барометр
Викликати

За допомогою блоку hole Umweltsensor Luftdruck (отримати від датчика стану навколишнього середовища тиск повітря) можна виміряти тиск повітря.

Запитати

Щоб дізнатися, чи виміряно певний тиск повітря, використовуйте блок ist Umweltsensor Luftdruck [] ... (датчик стану навколишнього середовища визначив тиск повітря [] ...). У випадаючому меню (маленький трикутник) можна вибрати спосіб порівняння тиску повітря з введеним значенням (<, ≤, =, ≠, ≥, >) . Еталонне значення вводиться в числове поле в кінці блоку. Цей блок можна використовувати як умову. У прикладі двигун зупиняється, якщо тиск повітря більше 10.

image-1623699106255.png

Термометр
Викликати

За допомогою блоку hole Umweltsensor Temperatur (отримати від датчика стану навколишнього середовища температуру) можна виміряти температуру

Запитати

Щоб дізнатися, чи було виміряно певну температуру, використовуйте блок ist Umweltsensor Temperatur [] ... (датчик стану навколишнього середовища визначив температуру [] ...). У випадаючому меню (маленький трикутник), можна вибрати спосіб порівняння температури з введеним значенням (<, ≤, =, ≠, ≥, >). Еталонне значення вводиться в числове поле в кінці блоку. Цей блок можна використовувати як умову. У прикладі двигун зупиняється якщо температура вище 10.

image-1623698910824.png

Датчик вологості повітря
Викликати

За допомогою блоку hole Umweltsensor Luftfeuchtigkeit (отримати від датчика стану навколишнього середовища вологість повітря) можна виміряти вологість повітря.

Запитати

Щоб дізнатися, чи було виміряно певну вологість повітря, використовуйте блок ist Umweltsensor Luftfeuchtigkeit [] ... (датчик стану навколишнього середовища визначив вологість повітря [] ...). У випадаючому меню (маленький трикутник) можна вибрати спосіб порівняння вологості повітря з введеним значенням (<, ≤, =, ≠, ≥, >). Еталонне значення вводиться в числове поле в кінці блоку. Цей блок можна використовувати як умову. У прикладі двигун зупиняється, якщо вологість повітря більша за 10.

image-1623698885254.png