Skip to main content

Виходи

Блок "Starte jedes mal" ("Запускати щоразу")

Блок "Starte jedes mal" дозволяє запускати програму при виконанні будь-якої умови. Тобто він працює аналогічно розгалуженню, але виконується не одноразово, а щоразу, коли виконується умова, протягом усього прогону програми. Блок "Starte jedes mal":

image-1623612674466.png

Є скороченням наступної конструкції:

image-1638372346043.png

В блок "Starte jedes mal" категорії "Ausgänge" ("Виходи") можна ввести всі умови цієї категорії.

Вказівка: сегмент програми всередині блоку "Starte jedes mal" повинен бути максимально коротким і не повинен містити блокуючі виклики або нескінченні цикли, щоб ця частина програми виконувалася швидко.

Світлодіоди

image-1623745844016.42.50.png

Присвоїти

За допомогою блоків setze LED... (присвоїти LED...) та setze LED Helligkeit... (присвоїти LED яскравість...) можна вмикати та вимикати LED та вибирати певне значення його яскравості (від 0 до 512).

Викликати

За допомогою блоку hole LED Helligkeit (отримати яскравість LED) можна викликати яскравість LED, щоб обробити її як значення.

Запитати

За допомогою блоків ist LED… (LED …) та ist LED Helligkeit… (LED має яскравість…) активність та яскравість потрібного LED можна використовувати як умову. У прикладі ми встановили яскравість LED на 512, якщо її значення ще не дорівнює цьому.

image-1623504193890.46.06.png

 

Двигуни

Іконка на блоках двигунів означає всі двигуни, які не є двигунами з енкодером або серводвигунами.

Присвоїти

За допомогою блоку setze Motorgeschwindigkeit auf [] … (привласнити швидкості двигуна значення [] ...) можна задати певне значення швидкості двигуна (від 0 до 512).

Викликати

За допомогою блоку hole Motorgeschwindigkeit (отримати швидкість двигуна) можна викликати швидкість двигуна, щоб обробити її як значення.

Запитати

За допомогою блоків läuft Motor (двигун працює) та ist Motorgeschwindigkeit … (швидкість двигуна…) активність та швидкість двигуна можна використовувати як умову.

Запитати

За допомогою блоку stoppe Motor… (зупинити двигун…) можна зупинити потрібний двигун.

Компресор

image-1623746227574.40.52.png

Присвоїти

За допомогою блоку setze Kompressor [] (присвоїти компресору []) можна вмикати та вимикати компресор.

Запитати

За допомогою блоку ist Kompressor [] (компресор []) активність компресора можна використовувати як умову.

Електромагнітний клапан

image-1623746259058.41.19.png

Присвоїти

За допомогою блоку setze Magnetventil [] (присвоїти електромагнітному клапану []) можна вмикати та вимикати електромагнітний клапан. Тут "ein" ("увімк.") означає, що клапан відкритий, а "aus" ("вимк.") - що клапан закритий.

Запитати

За допомогою блоку ist Magnetventil [] (електромагнітний клапан []) активність електромагнітного клапана можна використовувати як умову.